Anodo

Audyt wzorniczy

Projekt

 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa ANODO 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4. Wzór na konkurencję I Etap 

 

Cel projektu

 

Głównym celem Audytu Wzorniczego prowadzonego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję Etap I” POPW 2014-2020 w firmie ANODO było zbadanie przedsiębiorstwa w zakresie potencjału wzorniczego oraz kierunków działania w kontekście efektywności wykorzystania wzornictwa jako narzędzia innowacji. 

 

Planowane efekty

 

Efektem projektu ma być zestaw rekomendacji i mapa drogowa mająca na celu optymalizację procesów w firmie poprawę funkcjonowania, poszukiwania nowych trendów, inspiracja do otwarcia się na nowe grupy docelowe, nowe wyroby, poszukiwanie nowego wzornictwa, nowych materiałów, zakup nowego parku maszynowego, zaprojektowanie i produkcja nowych wyrobów realizacja w II etapie wdrożeniowym, implementacja rekomendowanych innowacji. Założeniem jest podniesienie konkurencyjności, otwarcie na rynki zagraniczne. Wzrost sprzedaży.. Wprowadzenie na rynek przynajmniej jednego nowego produktu, będącego wynikiem audytu. Po przeprowadzeniu audytu wnioskodawca spodziewa

się przedstawienia wskazówek dotyczących nakierunkowania na odpowiednią grupę odbiorców. Pomogłoby to wypuścić na rynek nową kolekcję stworzoną jedynie z nowych opracowanych wzorów, a co za tym idzie zmniejszyłaby się ilość materiałów produkcyjnych, co poprawiłoby możliwości szybkiego reagowania na pilne zamówienia.

 

Wartości projektu

 

Wartość projektu: 121 278,00 zł

Wartość wkładu Unii Europejskiej: 83 810,00 zł