Anodo

Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt

Dotacje na Kapitał obrotowy 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartości projektu 

Wartości projektu: 248 573,04  zł

Wartość wkładu Unii Europejskiej: 248 573,04 zł